ร่วมกิจกรรมอาสาสร้างสุขกับสาธารณสุขชุมชน กิจกรรมเปิดทัศนะ ศึกษาโลกกว้าง ชื่นชมธรรมชาติและกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สิรินธรวัลลี ปีการศึกษา 2560