อาจารย์ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยหมูย่างและเค้กเมืองตรัง ปี 2560 เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารของเมืองตรัง  โดยมี พล.ท.