ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง