ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันตัง (ศป.ปส.อ.กันตัง) ครั้งที่ 9/2560  โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานการประชุม