คณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานวิชาการ ในงานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2560