ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันพระบรมราชชนกในการประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2560