ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2560 "พลังคนของพระราชา ทดแทนค่าคุณแผ่นดิน" โดยมีท่านชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติเป็นประธา