ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมรับประทานอาหารกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสาธร นราวิสุทธิ์และนายธวัช อุยสุย หรือ “โกฉ่าย” รองประธานสโมสร ตรัง เอฟซีและร่วมหารือหาแนวทางความร่วมมือกันในอนาคต ระหว่าง สโ