ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับนักศึกษาผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ปีการศึกษา 2560