ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณและมุทิตาจิต ผู้อำนวยการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดงาน การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยก