ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมงานเลี้ยงเกษียณพลังคนของพระราชาทดแทนค่าคุณแผ่นดินจากวันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดงาน การนี้ผู้บริ