ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง "Trang Unet"  โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชก