ผู้อำนวยการ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ บริเวณชายหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง วันที่ 11 มกราคม 2557