ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีและการประชุมประชาคมตำบลควนธานี ครั้งที่ 3/2560