รุ่นน้องศิษย์เก่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อพบปะพูดคุยปรึกษาหารือหาแนวทางความร่วมมือกันในอนาคต