ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม 100 ปี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย