ร่วมปลูกต้นดาวเรืองในแปลงสวน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ อันเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้