ผู้อำนวยการ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง วันที่ 11 มกราคม 2557