ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ติดตามการซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณห้องน้ำของวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย