ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง