ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การเข้ามาให้บริการเปิดสมุดบัญชีธนาคารให้แก่นักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2560 จากเจ้าหน้าที่จากธนาคารอิสลามเเห่งประเทศไทย สาขาตรัง