ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาพบปะพูดคุยกับนายก่อนี ศรีอ่อนนายก อบต.บางหมาก หาแนวทางความร่วมมือกันในอนาคตระหว่าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังและอบต.บางหมาก ณ อบต.บางหมาก วันที่ 11 มกราคม 2557