ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวาย แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560