ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบรางวัลการจัดบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อพระบิดาแห่งการสาธารณสุขและแพทย์แผนปัจจุบันของไทยซึ่งได้มีการจัดการประกวด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา