ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองบริเวณถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้