เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายอดิศักดิ์ ศรีละออง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เนื่องด้วยบ้านพักนายอดิศักดิ์ ศรีละออง เกิดภาวะน้ำท่วมอย่างฉับพลันในพื้นที่  เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณนั้น