เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านในหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซึ่งเกิดภาวะน้ำท่วมอย่างฉับพลันในพื้นที่  เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณนั้นร่วมกับผู้บริหารจากเทศบาลนครตรัง