ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมพบปะทำความเข้าใจผู้ค้าขายสินค้าภายในวิทยาลัยเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน