ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง