ชมรม TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และตัวแทนชมรม ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับนายวสันต์ ถนอมทรัพย และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง