รับมอบประกาศนียบัตรเกียรติยศรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ดีเด่น ประจำปี 2560 ปีที่ 3 ติดต่อกัน