ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการกำกับการแสดงและกำกับเวที พิธีถวายดอกไม้จันทร์ จังหวัดตรัง