ร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังท่านใหม่