ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อมาแนะนำ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง และแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก