ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อขอบคุณพร้อมทั้ง มอบของที่ระลึกในโอกาสที่ช่วยประชาสัมพันธ์ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง