ร่วมสำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญที่จะใช้ในการเปิดอาคารศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง