ศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์แพะ การให้อาหารสำหรับแพะและโรงเรือนเลี้ยงแพะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับทางวิทยาลัยในการเพาะพันธุ์เลี้ยงแพะต่อไปโดยแพะนั้นสามารถขายได้ทั้งเนื้อ นม ขนหรือแม้กระทั่งเขา แถมราคายังดีอีกด้วย