เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยเพื่อหารือข้อราชการกับนายวิชาญ มาสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวง