ติดตามดูการซ่อมแซมและปรับปรุงตกแต่งภายในรถโดยสารปลดระวางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่ได้รับมอบมาก่อนนี้ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความสวยงามพร้อมใช้งานกับทั้งบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย