ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกครั้งที่ 1/2561 และลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการฯ โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน