ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คณาจารย์ และบุคลากรร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด. บ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วันที่ 16 มกราคม 2557