อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมสรุปข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2561