ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์และบุคลากรใหม่ในโครงการส่งเสริมค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริตและปฐมนิเทศบุคลากรใหม่