ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับนักข่าวจากช่อง One 31 HD เกี่ยวกับแปลงสวน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ อันเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้