ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) การนี้ท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย