เยี่ยมชมตลาดต้นน้ำลำขนุนโดยการนำของท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งมีความสวยงามและร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนโดยตลาดต้นน้ำลำขนุนนั้นจะเปิดทุกวันอาทิตย์ และจะมีพิธีเปิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่จะถึงนี้