ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติพบปะพร้อมทั้งมอบนโยบายแก่สโมสรนักศึกษา ชุดที่ 23 โดยจะมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน