ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี