ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบ้านมั่งคงจังหวัดตรัง