เข้าพบท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อปรึกษาหารือ ถึงแนวทางการพัฒนา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง